Các bước nạp tiền

SSGROUP Pay

SSGROUP Pay đem đến cho quý khách hàng sự tiện dụng và đơn giản khi thanh toán cho tất cả các dịch vụ của SSGROUP thông qua đồng SSRoll chung.

Giới thiệu SSRoll

SSRoll là đơn vị tiền trung gian để chuyển tiền thành tiền ingame.

Giới thiệu SSPoint

SSPoint là điểm tích lũy dùng cho 1 số dịch vụ của SSGroup.

Dễ sử dụng và an toàn

Dễ dàng trong việc quản lý tài khoản và tuyệt đối an toàn.
Đăng nhập ở bên phải hoặc tạo tài khoản miễn phí.